Správy o činnosti

Správa o činnosti OZ SOVA za apríl 2013

12.05.2013 23:38
  Dňa 11.4.2013 sme sa na základe hromadiacich otázok a pripomienok k našej činnosti rozhodli registrovať na Nezávislom fóre rodičov detí študujúcich na ŠpMNDaG. Okrem dovtedy známych e-mailových adries pribudol teda ďalší komunikačný kanál medzi OZ SOVA a našimi...

Správa o činnosti OZ SOVA za marec 2013

17.04.2013 21:49
  Dňa 14.3.2013 bola nášmu OZ doručená podpísaná Darovacia zmluva na príspevky do triednych fondov, ktorú sme vedeniu školy predložili 22.2.2013. Podľa nej mali byť do 20.3.2013 predložené doklady o prevzatí príspevkov triednymi učiteľmi. Vedenie školy ich doteraz nepredložilo. Počas...

Správa o činnosti OZ SOVA za február 2013

03.03.2013 23:38
  Len niekoľko dní po zverejnení Smernice školy upravujúcej platby príspevkov sme na našich stránkach zverejnili stručné informácie o tom, ako darovací účet školy funguje. Tiež sme pripravili formulár, prostredníctvom ktorého ste nás mohli požiadať o prevod nespotrebovanej...

Správa o činnosti OZ SOVA za január 2013

19.02.2013 22:05
  Hneď začiatkom mesiaca január nám bola doručená odpoveď vedenia školy na našu žiadosť o zaslanie návrhu spôsobu priebežného financovania prevádzkových nákladov školy. Odpoveď nájdete TU. Následne vedenie školy požiadalo rodičov o ukončenie zasielania príspevkov pre školu...

Darovací účet školy - nové možnosti prispevania

02.02.2013 23:47
  V súvislosti s rozhodnutím vedenia školy o príspevkoch škole prostredníctvom Darovacieho účtu, nás zaujímalo, ako v skutočnosti Darovací účet funguje.   Na účte OZ SOVA sú nespotrebované prostriedky z Vašich príspevkovurčených pre školu. Vzhľadom na nové možnosti sme sa...

Návrh ďalšej činnosti OZ SOVA pri ŠpMNDaG

30.01.2013 23:58
    Podľa uznesenia Rady rodičov z 5.12.2012 mali obe občianske združenia pôsobiace pri našej škole pripraviť pre zástupcov rodičov jednotlivých tried návrh ďalšieho fungovania svojho OZ pri ŠpMNDaG. Keďže program zasadnutia Rady rodičov, ktoré sa konalo 30.1.2013, sa na poslednú...

Správa o činnosti OZ SOVA za december 2012

18.01.2013 22:32
  Hoci je december mesiacom s najnižším počtom pracovných dní v roku, OZ SOVA nezaháľalo. Na základe výzvy Rady Rodičov sme kontaktovali OZ AVOS s ponukou na rokovanie o možnostiach zlúčenia oboch občianskych združení. Navrhli sme, aby sa prvé stretnutie usktočnilo ešte v decembri, to sa...

Správa o činnosti OZ SOVA za november 2012

04.12.2012 22:27
  Počas mesiaca november sme realizovali avizované zmeny v organizačnej štruktúre OZ SOVA, a to najmä: –        rozšírenie Výkonného výboru OZ, vrátane vymedzenia oblastí zodpovednosti jeho jednotlivých...

Správa o činnosti OZ Sova za október 2012

11.11.2012 20:46
  Uznesenie rady rodičov zo dňa 9.10.2012 dalo OZ SOVA výsledok hlasovania, ktorý pre občianske združenie znamená záväzok vyzbierané peniaze použiť v zmysle deklarovaných princípov. Vyjadrenie dôvery rodičov a komunikácia tejto skutočnosti zástupcami v triedach napomohla bezproblémovému...

Uznesenie Rady Rodičov pri ŠpMNDaG z 9.10.2012

11.10.2012 23:24
  Členovia RR odporúčajú rodičom zapojenie sa do projektu OZ Sova, pri súčasnom zdôraznení deklarovaných princípov transparentnosť, adresnosť, kontrola.  Odporúčame tak projekt OZ Sova, v jeho nasledujúcej podobe: a) Účasť na projekte je dobrovoľná, pričom RR vyzýva na...
1 | 2 >>