Správa o činnosti OZ SOVA za december 2012

18.01.2013 22:32
 

Hoci je december mesiacom s najnižším počtom pracovných dní v roku, OZ SOVA nezaháľalo.

Na základe výzvy Rady Rodičov sme kontaktovali OZ AVOS s ponukou na rokovanie o možnostiach zlúčenia oboch občianskych združení. Navrhli sme, aby sa prvé stretnutie usktočnilo ešte v decembri, to sa však  nepodarilo. Momentálne čakáme na potvrdenie novonavrhnutého termínu zo strany OZ AVOS. 

Rada rodičov na svojom zasadnutí 5.12.2012 vytkla OZ SOVA, že novoschválené stanovy OZ SOVA negarantujú právo každej triedy mať v OZ SOVA svojho zástupcu. OZ SOVA iniciovalo stretnutie s dvomi "najhlasnejšími" kritikmi. Výsledkom následnej diskusie je dohoda o úprave ich znenia. Presné znenie nových Stanov, schválených Členskou schôdzou 27.12.2012 nájdete aj v sekcii Dokumenty.

V spolupráci s vedením školy sme začali pripravovať cyklus stretnutí s osobnosťami kultúrneho, spoločenského a vedného života. Ako prvý by mal pred naše deti predstúpiť Doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD. - teoretický fyzik a vysokoškolský učiteľ teoretickej fyziky na FMFI UK.

Mnohí ste iste zaregistrovali reportáž Televízie Markíza týkajúcu sa našej školy. Pri jej príprave sme boli jej redaktorom oslovení s otázkami súvisiacimi s občianskym združením AVOS a informovaním rodičov o použití vyzbieraných prostriedkov.Vyjadrenie OZ SOVA a reakciu pani riaditeľky naň si môžete prezrieť TU.

Možno ste si všimli, že na naše stránky pribudla nová rubrika Zo zákulisia. Nájdete v nej postrehy členov OZ SOVA alebo jej spolupracovníkov k aktuálnemu dianiu súvisiacemu s OZ SOVA a ŠpMNDaG. Pokiaľ by ste chceli svojim názorom prispieť, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom formulára alebo napíšte priamo na info@ozsova.sk.

Výberové konania na členov Výberovej aj Kontrolnej komisie boli ukončené a obe komisie pracujú v súlade so svojim štatútom a Stanovami OZ SOVA.