WS "Nastav si ciel, najdi svoju viziu" plagat na stiahnutie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop "Prekroč svoj tieň II"
 

dňa 7. apríla 2017 o 15.30 h. na pôde GJH v Bratislave
pokračujeme pod vedením profesionálnej koučky
    

 

Andy Profantovej


v hľadaní a osvojovaní si techník koučovania, 
ako pomocného nástroja pri zvládaní životných situácií na ceste za úspechom.  

"Tento workshop nám umožní pozrieť sa na praktické možnosti využívania prvkov koučovania bez toho, aby ste sa potrebovali naučiť koučovať. Využívaním koučovania pracujeme s vyťažením potenciálu a hľadaním riešení, čo je pre ľudí, s ktorými diskutujeme, vždy prínosné."

Andy 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    JUNIOR INTERNET AMAVET 2017 - finále už 31.apríla 2017!  

Webové stránky a aplikácie, grafické dizajny, blogy, mobilné aplikácie, texty a eseje na vyhlásenú tému - finále celoslovenskej súťaže JUNIOR INTERNET AMAVET 2017, projektov žiakov základných a stredných škôl môžete vidieť 31.marca až 1.apríla 2017 na pôde FIIT v Bratislave!

Príďte podporiť odvážlivcov, ktorí urobili krok do neznáma a vyšli svojmu šťastiu trošku oproti! :)

Viac informácií nájdete TU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tento workshop nám umožní pozrieť sa na praktické možnosti využívania prvkov koučovania
 
bez toho, aby ste sa potrebovali naučiť koučovať. Využívaním koučovania pracujeme
 
s vyťažením potenciálu a hľadaním riešení, čo je pre ľudí, s ktorými diskutujeme, vždy
 
prínosné.

Aj v tomto šk.roku chceme opäť vyvážene kombinovať vzdelávacie aktivity so športovými. Deťom a mladým ľuďom, ktorí sú ochotní urobiť čosi aj nad rámec svojich školských povinností, radi vytvoríme možnosti stráviť svoj voľný čas produktívne. Prostredníctvom našich aktivít deti veľa dostanú, ale motivujeme ich aj k odovzdávaniu svojich nadobudnutých vedomostí a skúseností iným prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.
 

Čo chceme aj naďalej deťom ponúkať?
● spoznávať zaujímavé rôznorodé vedecké pracoviská a inovatívne spoločnosti,

● kontakt s inšpiratívnymi ľuďmi, 

● zvládnutie techník, ktoré im umožnia ľahšie sa identifikovať a napredovať,

● motivovať k dobrovoľníckej činnosti,  

● dávať deťom podnety, pripravovať či sprostredkovať im aktivity na základe ich vlastných impulzov, učiť ich ich tieto aktivity organizovať vlastnými silami.

Dôležité upozornenie

2% z daní

26.02.2017 10:30
OZ SOVA sa opäť uchádza o 2% z Vašich daní! Umožníte deťom rásť!