Životné križovatky

Štrukturovaný dialóg 2016

26.02.2017 11:21
Zástupcovia Rady mládeže Slovenska si všimli aktivity OZ SOVA a pri príležitosti predsed- níctva Slovenska v rade Európskej Únie a...

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

09.12.2014 22:39
Dňa 9.12.2014 sa konala ďalšia z cyklu prednášok Životné križovatky. O modernom výskume keramických materiálov, o ich uplatnení a význame pre súčasnú...

Martin Zajíček

15.02.2014 09:48
  Dňa 7.2.2014 sa konala tretia z cyklu prednášok Životné križovatky. O informáciách všeobecnejšie i konkrétnejšie, technológiách, ktoré...
1 | 2 >>