Správa o činnosti OZ SOVA za január 2013

19.02.2013 22:05
 

Hneď začiatkom mesiaca január nám bola doručená odpoveď vedenia školy na našu žiadosť o zaslanie návrhu spôsobu priebežného financovania prevádzkových nákladov školy. Odpoveď nájdete TU.

Následne vedenie školy požiadalo rodičov o ukončenie zasielania príspevkov pre školu prostredníctvom OZ SOVA a vrátili sa k pôvodnému spôsobu výberu – do rúk triednych učiteľov. OZ SOVA vo svojom vyhlásení vyjadrilo rešpekt k názoru rodičov reprezentovaným uznesením Rady rodičov. Aj samotná Rada rodičov k tejto téme vydala stanovisko, v ktorom konštatovala, že vedenie školy nedodržalo svoj záväzok vyjadriť sa ku spôsobu výberu príspevkom od rodičov pre našu školu koncom januára 2013, kedy sa Rada rodičov mala vyjadriť k predloženým návrhom ďalšieho fungovania OZ AVOS a OZ SOVA. 

Najvýznamnejším počinom v januári bolo zúčtovanie záloh poskytnutých škole a príprava Návrhu činnosti OZ SOVA pri ŠpMNDaG k predneseniu ktorého sme boli zaviazaní uznesením Rady rodičov z 5.12.2012. Vzhľadom na zmenu programu zasadnutia Rady rodičov dňa  30.1.2013 na základe požiadavky vedenia školy tento návrh prezentovaný nebol.

S vedením ŠpMNDaG sa zástupcovia OZ SOVA stretli niekoľkokrát – zväčša sa riešili požiadavky školy na financovanie. Vyúčtovanie záloh poskytnutých v januári sa zatiaľ uzavrieť nepodarilo. Hneď, ako sa tak stane, na stránkach OZ SOVA ho zverejníme.

V najbližšom období sa pokúsime dosiahnuť dohodu u spolupráci s vedením školy, aby sme mohli pokračovať v realizovaní načatých projektov (Životné križovatky...)