Správa o činnosti OZ SOVA za február 2013

03.03.2013 23:38
 

Len niekoľko dní po zverejnení Smernice školy upravujúcej platby príspevkov sme na našich stránkach zverejnili stručné informácie o tom, ako darovací účet školy funguje.

Tiež sme pripravili formulár, prostredníctvom ktorého ste nás mohli požiadať o prevod nespotrebovanej časti príspevku na darovací účet školy, resp. o jeho vrátenie. Keďže stav pokladne k 31.1.2013 sa nám podarilo odsúhlasiť s vedením školy až na stretnutí 19.2.2013, konkrétne požiadavky rodičov sme mohli začať spracovávať až po tomto termíne.

K 28.2.2013 evidujeme 90 žiadostí. Po splnení súvisiacich formalít bude na ich základe na darovací účet školy odoslaných 2 313,22 EUR, a späť na účty prispievateľov 526,89 EUR.

Počas mesiaca február sme sa venovali uzavretiu agendy za rok 2012. Pripravili a so školou odsúhlasili stav pokladne k 31.12.2012. So školou sme takisto odsúhlasili aj položky, ktoré boli predmetov prefinancovania od OZ SOVA. Na základe takto odsúhlaseného rozsahu sme pripravili sadu darovacích zmlúv, podpisom ktorých sa uzavrú príspevky pre školu za rok 2012. Darovacie zmluvy zatiaľ čakajú na podpis.

Na darovací účet školy sme tiež previedli čiastku zodpovedajúcu sume, ktorá má byť vyplatená do triednych fondov za mesiac január. V zmysle Smernice 1/2013 sme pripravili darovaciu zmluvu – zatiaľ podpísaná nebola.

Začiatkom februára sa konalo prvé zo stretnutí cyklu „Životné križovatky“ – s Martinom Mojžišom. Na základe podnetu od Vás sme zabezpečili nahrávku z tohto stretnutia, aby sme ho mohli sprístupniť tým žiakom školy, ktorí sa ho z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť nemohli.