Návrh ďalšej činnosti OZ SOVA pri ŠpMNDaG

30.01.2013 23:58
 

 

Podľa uznesenia Rady rodičov z 5.12.2012 mali obe občianske združenia pôsobiace pri našej škole pripraviť pre zástupcov rodičov jednotlivých tried návrh ďalšieho fungovania svojho OZ pri ŠpMNDaG. Keďže program zasadnutia Rady rodičov, ktoré sa konalo 30.1.2013, sa na poslednú chvíľu zmenil, a prezentácie návrhov boli napokon z neho vynechané, rozhodli sme sa Vám tú našu sprostredkovať aspoň týmto spôsobom.

 

https://youtu.be/0rIu8sdWnrE