Správa o činnosti OZ SOVA za marec 2013

17.04.2013 21:49
 

Dňa 14.3.2013 bola nášmu OZ doručená podpísaná Darovacia zmluva na príspevky do triednych fondov, ktorú sme vedeniu školy predložili 22.2.2013. Podľa nej mali byť do 20.3.2013 predložené doklady o prevzatí príspevkov triednymi učiteľmi. Vedenie školy ich doteraz nepredložilo.

Počas mesiaca marec nám bolo doručených 27 žiadostí o prevod príspevkov na Darovací účet školy a 1 žiadosť o vrátenie príspevkov na účet prispievateľa. Do 5.4.2013 boli vbavené všetky s výnimkou tých, u ktorých čakáme na dodanie potrebných dokumentov. Na Darovací účet školy sme v marci poslali 589,94 EUR, na účty prispievateľov 263,32 EUR.

K 31.3.2013 zostáva v účtovníctve OZ SOVA nezúčtovaná záloha vo výške 2 186,41  EUR (poskytnutá škole za obdobie od 26.9.2012 do 10.1.2013).

V najbližších dňoch chceme dosiahnuť podpísanie darovacích zmlúv medzi OZ SOVA a školou  na príspevky, ktoré už OZ SOVA škole poskytla – či už formou hotovostných záloh do pokladne školy alebo formou prevodov na darovací účet školy.

OZ SOVA víta vznik Nezávislého fóra rodičov detí študujúcich na ŠpMNDaG, ktoré ako vyplýva z jeho názvu je priestorom pre tých, ktorí majú záujem vyjadriť svoj záujem k dianiu na škole a prípadne o ňom diskutovať s ostatnými účastníkmi. Podľa údajov poskytnutých administrátorom fóra k 31.3.2013 eviduje Fórum 400 jedinečných návštevníkov, ktorí na stránkach fóra strávili priemerne viac než 9 minút.

27.3.2013 sme sa stretli s predsedom Rady Mensa Slovensko Miroslavom Mackom a diskutovali sme o možnostiach spolupráce. Zatiaľ by sme Vás radi upozornili, že Mensa Slovensko aj tento rok organizuje pre nadané deti dva turnusy letného pobytového tábora. Bližšie informácie o ňom nájdete priamo na stránkach Mensa Slovensko.