Správa o činnosti OZ SOVA za apríl 2013

12.05.2013 23:38
 

Dňa 11.4.2013 sme sa na základe hromadiacich otázok a pripomienok k našej činnosti rozhodli registrovať na Nezávislom fóre rodičov detí študujúcich na ŠpMNDaG. Okrem dovtedy známych e-mailových adries pribudol teda ďalší komunikačný kanál medzi OZ SOVA a našimi priaznivcami ale aj oponentmi.  Nech sa páči, naše príspevky nájdete TU.

30.4.2013 nám boli zo školy doručené dve požiadavky na financovanie – na zálohu na zakúpenie počítačov a dataprojektorov a na zaslanie čiastky zodpovedajúcej výške dohodnutého zápisného (40,00 EUR na žiaka). Na obe sme reagovali  - žiadosťou o zaslanie doplňujúcich údajov.  

Za mesiac apríl sme riešili 6 požiadaviek na vrátenie, resp. prevod na darovací účet školy v celkovej čiastke 161,37 EUR, zatiaľ sú všetky v štádiu vybavovania – čakáme na doplnenie potrebných dokumentov.

Na základe mnohých a často opakujúcich sa otázok o tom, čo sa na škole, resp. medzi OZ SOVA a školou v uplynulých mesiacoch dialo, sme pripravili dokument, v ktorom sa podrobne venujeme obdobiu od júna 2012 do konca apríla 2013.