Darovací účet školy - nové možnosti prispevania

02.02.2013 23:47
 

V súvislosti s rozhodnutím vedenia školy o príspevkoch škole prostredníctvom Darovacieho účtu, nás zaujímalo, ako v skutočnosti Darovací účet funguje.

 

Na účte OZ SOVA sú nespotrebované prostriedky z Vašich príspevkovurčených pre školu. Vzhľadom na nové možnosti sme sa zamysleli nad tým, ako s nimi môžete naložiť

 

Aby sa tento proces uskutočnil v súlade so stanovami a legislatívou, zosumarizovali sme pravidlá zúčtovania nespotrebovanej časti príspevku na žiaka.