Zúčtovanie 2013/2014

22.03.2014 16:56
 


obdobie

príjmy
   
výdavky
 
1.9.2013 - 31.12.2013 príspevky rodičov (triedny fond) 125,00 EUR   prednáška prof. Grygar 98,00 EUR
  účelové dary (prednáška prof. Grygar) 56,00 EUR   bankové poplatky 17,04 EUR
  iné príjmy 0,37 EUR      
  SPOLU 181,37 EUR   SPOLU 115,04 EUR
           
1.1.2014 - 20.3.2014 príspevky rodičov (triedny fond) 50,00 EUR   prednáška Martin Zajíček 72,00 EUR
  účelové dary 28,00 EUR   bankové poplatky 6,01 EUR
  iné príjmy 0,18 EUR   registrácia na www.rozhodni.sk 20,00 EUR
        poplatok za sídlo 108,00 EUR
  SPOLU 78,18 EUR   SPOLU 206,04 EUR