SOVA vyzvala AVOS, aby navrhol termín prerokovania možností zlúčenia

16.12.2012 20:43

 

 Na základe výzvy Rady Rodičov predseda OZ SOVA oslovil predsedu OZ AVOS so žiadosťou o návrh termínu stretnutia, na ktorom by spolu diskutovali o možnostiach zlúčenia oboch občianskych združení. Predseda OZ SOVA navrhol, aby sa toto stretnutie uskutočnilo v termíne do 20.12.2012.