Vstupujeme do zoskupenia AMAVET

20.11.2014 22:25

Pre rozšírenie našich možností zakladáme popri OZ SOVA aj Amavet klubu č.959 - SOVA.
AMAVET (asociácia pre mládež, vedu a techniku) je medzinárodné zoskupenie podporujúce vzdelávanie a osobnostný rozvoj mladých ľudí.
Bližšie informácie prinesieme čoskoro.