Stretnutie s vedením školy

29.11.2012 11:30

 

 Predmetom stretnutia bola koordinácia postupu pri vybavovaní aktuálnych požiadaviek školy a hľadanie optimálneho postupu pre plnenie starších záväzkov školy, resp. obč. združenia Avos. Preferovaný postup zo strany OZ Sova je, aby existujúce záväzky OZ Avos boli uhradené prednostne z financií OZ Avos, ktorými v podľa vyúčtovania OZ Avos disponuje.