Stretnutie s vedením školy

15.11.2012 11:10

 

Stretnutie s vedením školy. Prefinancovanie tlače učebníc pre prvé ročníky a čiastočne opravy telocvične formou darovacej zmluvy. Formálne prijatie požiadaviek školy na

  • nákup audiotechniky pre 1. stupeň
  • nákup kobercov do tried
  • nákup dataprojektorov
  • príspevok na stužkovú oktávam