Stretnutie s vedením školy

08.11.2012 12:40

Stretnutie s vedením školy. Priebežná informácia vedeniu školy o aktivitách OZ SOVA, konzultácia zámerov školy a OZ na najbližšie obdobie.