Stretnutie s vedením školy

19.10.2012 12:00

Stretnutie s vedením školy. Kontrola vykonania prác na Skalickej (učebňový kabinet, vymaľovanie), konzultácia zámerov školy a OZ na najbližšie obdobie.