Zasadnutie Členskej schôdze OZ SOVA

23.11.2012 00:10

 

 

Dňa 21.11.2012 sa konalo zasadnutie Členskej schôdze OZ SOVA, na ktorom bola schválená už avizovaná zmena stanov občianskeho združenia. 

 

Okrem toho Členská schôdza zvolila členov Výkonného výboru. Ten bude pracovať v nasledovnom zložení:

 

Predseda Výkonného výboru:    Ing. Jaroslav Hruškovič

Členovia Výkonného výboru:     Ing. Karin Čambálová

                                                   Mgr. Veronika Adamčíková

                                                   JUDr. Ing. Róbert Miko

                                                   Mgr. Michaela Bordováčová

 

V plnení stanovených cieľov postupuje OZ SOVA v súlade s deklarovanými princípmi projektu. Pre školu (ZŠ aj gymnázium) je k dispozícii záloha na drobné neplánované výdavky,  ktorá sa po vyúčtovaní obnovuje.  OZ SOVA tiež prijíma požiadavky vedenia školy na prefinancovanie nákupu učebných pomôcok a zaobstaranie iných materiálov slúžiacich na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.