September 2012

13.10.2012 10:17
 
Vyúčtovanie 2012/09

Príjmy

dátum  typ suma poznámka
24.9.2012 príspevky rodičov  7,340.00 €  
30.9.2012 príspevky rodičov 3,630.00 €  
7.10.2012 príspevky rodičov  4,740.00 €  
7.10.2012 príjmy kumulatívne 15,710.00 €  

Výdavky

dátum typ suma poznámka
6.9.2012 úhrada poistného - úrazové poistenie Školák -1,198.72 € www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519071.pdf
25.9.2012 triednym učiteľom (5€ do triedy) -540.00 € www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519091.pdf
25.9.2012 bankové poplatky -33.95 €  
7.10.2012 triednym učiteľom (5€ do triedy)  -485.00 € čakáme na návrat príjmových dokladov z tried
7.10.2012 výdaje kumulatívne -2,257.67 €  

Stav

dátum typ suma poznámka
7.10.2012 na účte OZ SOVA  9,201.05 €  
7.10.2012 nezúčtovaná záloha na pokladni školy 3,701.28 € www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519090.pdf
7.10.2012 hotovosť na pokladni OZ 550.00 €  
7.10.2012 saldo  13,452.33 €