Rokovanie s predstaviteľmi BSK o zámeroch OZ Sova a o možnostiach vzájomnej spolupráce

04.10.2012 10:00