Rada rodičov prijala uznesenie, ktorým odporúča rodičom žiakov ŠpMNDaG zapojiť sa do projektu OZ Sova

09.10.2012 17:00