Podaril sa veľký krok vpred!

01.02.2013 21:39
 

OZ SOVA víta rozhodnutie vedenia školy o tom, že škola bude prijímať príspevky na nadštandardné vzdelávanie našich detí výlučne prostredníctvom Darovacieho účtu školy zriadeného Bratislavským samosprávnym krajom.

Pre nás je toto rozhodnutie naplnením predstáv o správnom hospodárení s príspevkami rodičov a potvrdením, že nami deklarované princípy transparentnosti, adresnosti a kontroly nezostali len prázdnou frázou, ale naplnia sa aj v reálnej podobe. Po zostavení predbežného zúčtovania výdavkov z príspevkov rodičov vnímame toto rozhodnutie vedenia školy ako náš ďalší úspech.

Činnosť OZ SOVA sa tak môže plne zamerať na to, čo je naším cieľom, t.j. predovšetkým na podporu aktivít, ktoré budú pre naše deti vytvárať ďalšie príležitosti pre podporu ich nadania. Naďalej sa teda budeme uchádzať o Vaše príspevky.

Pracujeme teda ďalej a pokračujeme v plnení cieľov, ktoré sme si stanovili.