Október 2012

06.11.2012 10:19

 

 

Vyúčtovanie 2012/10

Príjmy

dátum  typ suma poznámka
24.9.2012 príspevky rodičov  7,340.00 €  
30.9.2012 príspevky rodičov 3,630.00 €  
7.10.2012 príspevky rodičov  4,740.00 €  
15.10.2012 príspevky rodičov 1,500.00 €  
26.10.2012 príspevky rodičov 16.495.00  €  
29.10.2012 príjmy kumulatívne 33.705.00 €  

Výdaje

dátum typ suma poznámka
6.9.2012 úhrada poistného - úrazové poistenie Školák -1,198.72 € www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519071.pdf
25.9.2012 triednym učiteľom (5€ do triedy) -540.00 € www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519091.pdf
25.9.2012 bankové poplatky -33.95 €  
7.10.2012 triednym učiteľom (5€ do triedy)  -485.00 € čakáme na návrat príjmových dokladov z tried
16.10.2012 úhrada za vedenie účtovníctva -350.00 € www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012102908030.pdf
25.10.2012 úhrada za práce spojené s vytvorením kabinetu -2,559,68 €

 

25.10.2012 nákup športováho materiálu pre lukostrelecký krúžok -329,25 €
29.10.2012 výdaje kumulatívne -5,496.60 €  

Stav

dátum typ suma poznámka
29.10.2012 na účte OZ SOVA  22,836.37 €  
29.10.2012 nezúčtovaná záloha na pokladni školy 5,201.28 €
29.10.2012 hotovosť na pokladni OZ 170.75 €  
29.10.2012 saldo  28,208.40 €  

 

 

vyúčtovanie 2012-11-06.pdf (74,1 kB)