November 2012

04.12.2012 10:19
 

Na základe požiadaviek prispievateľov sme vyúčtovanie rozdelili do troch tabuliek,