Zmena stanov OZ SOVA oznámená MV SR

27.11.2012 12:37

 

 Dňa 27.11.2012 sme Ministerstvu vnútra SR oznámili schválenie nových stanov občianskeho združenia, čím sme splnili povinnosť vyplývajúcu občianskemu združeniu zo  Zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Ich znenie si ich môžete prečítať v sekcii Dokumenty.