Náklady na realizované akcie

06.05.2014 00:00

 

Akcia   Náklady na realizáciu
akcie (EUR)
     
     
vedecký krúžok 2014 organizačné zabezpečenie 0,00
worshop 2014 p.Kovalčíková Katka 0,00
súťaž ISTROBOT 2014 0,00
prednáška Ing.  Zajíček 72,00
prednáška Prof. Grygar 98,00
prednáška Doc. Mojžiš 0,00
výstava Týždeň vedy a techniky 2013 0,00

Akcie organizujú dobrovoľníci vo voľnom čase, bez nároku na odmenu.