Martin Mojžiš

15.02.2013 22:39

 

Dňa 7.2.2013 sa v oboch budovách našej školy uskutočnili prvé z pripravovaného cyklu stretnutí, ktoré sme nazvali Životné križovatky. Naše deti mali možnosť klásť otázky Martinovi Mojžišovi, nepochybne najznámejšiemu slovenskému fyzikovi.

Na podnet jedného z rodičov sme prednášku, ktorá sa konala v budove školy na Skalickej, natočili, aby sme ju sprístupnili aj tým žiakom, ktorí sa jej z akýchkoľvek dôvodov nemohli zúčastniť. Nech sa páči, záznam z prednášky si môžete pozrieť  na tejto stránke (youtube) alebo na tejto stránke (Vimeo).

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať doc. RNDr. Martinovi Mojžišovi za to, že medzi naše deti prišiel a vedeniu ŠpMNDaG, že uvoľnilo žiakov z vyučovania a umožnilo konanie prednášok v priestoroch školy.