Kontrolovať, kontrolovať, kontrolovať...

04.12.2012 00:40

 

Dôveruj, ale preveruj. Presne tohto hesla sa držíme. V rámci štruktúry OZ SOVA sme vytvorili Kontrolnú komisiu so širokými kompetenciami. Okrem dohľadu nad dodržiavaním interných pravidiel združenia bude kontrolovať prácu ľudí vo Výberovej komisii. Účel vynaložených prostriedkov tak bude kontrolovaný viacerými ľuďmi, a to z hľadiska účelu, efektivity (nákupná cena) a primeranej doby spotreby vo vzťahu ku konkrétnym nadobudnutým predmetom (keď sa kúpia učebnice, tak musia nejakú dobu vydržať).

Všetky úlohy v rámci OZ SOVA vykonávajú ľudia bez nároku na odmenu. Dodržiavanie tohto princípu je tiež predmetom kontroly.

Na začiatku činnosti Kontrolnej komisie sa budú musieť jej členovia prelúskať požiadavkami, ktoré boli už zo zdrojov OZ SOVA od septembra 2012 financované. Keďže je všeobecne známe, že systém, ktorý doteraz fungoval na škole, podliehal iným pravidlám, než sú štandardy OZ SOVA, kontrola týchto dokumentov si vyžiada viac energie než posudzovanie požiadaviek, ktorých spracovanie prebehlo podľa novonastavených pravidiel. Chceme však nechať skontrolovať aj toto obdobie činnosti OZ SOVA a predložiť tak rodičom správu o výkone kontroly, ktorá, ako veríme, bude konštatovať dodržanie deklarovaných princípov.