Konečné zúčtovanie roka 2012

03.03.2013 22:15

 

Nech sa páči prehľad príjmov a výdavkov OZ SOVA za obdobie do 31.12.2012

 

príspevky od rodičov (1.9.2012 - 31.12.2012)

53 320,00 EUR

výdavky celkom 

35 766,41 EUR

        zálohy poskytnuté škole

14 600,00 EUR

        né platby poskytnuté škole

6 747,44 EUR

        darovacie zmluvy do OZ AVOS

6 000,00 EUR

        prostriedky vypletené do triednych fondov

7 125,00 EUR

        interné náklady OZ SOVA

1 293,97 EUR

 

 

disponibilný zostatok k 31.12.2012

17 553,59 EUR

 

a pokračujeme podrobným pohľadom na jednotlivé položky

  • Pokladňa – graf