Kde je problém?

03.03.2013 23:00

 

Nerozumieme obvineniam z tzv. zadržiavania peňazí pre školu.

Na základe predložených dokladov má škola od OZ SOVA k 19.2.2013 k dispozícií 3436,41€. Ďalšie peniaze škole poskytneme ihneď po podpise darovacích zmlúv tak, ako to určuje smernica 1/2013. Prípravu a podpis darovacej zmluvy vedeniu školy ponúkame na každom stretnutí, tieto návrhy však neboli zo strany školy reflektované.
Odmietame akékoľvek obvinenia, že OZ SOVA blokuje peniaze a tým aj činnosť školy. Je v kompetencií školy zaistiť chod školy z rozpočtových peňazí. Príspevky rodičov sú o vytváraní lepších podmienok pre naše deti.


Za rok 2013 však neevidujeme jedinú písomnú požiadavku na prefinancovanie zo strany školy.


Ak chcete vedieť viac, pozrite si  darovacie zmluvy, ktoré škola zatiaľ nepodpísala