Kam odlieta SOVA na prázdniny?

29.08.2013 12:09

 

 

Nikam. Zostáva v Bratislave a venuje sa pracovným záležitostiam. Isteže, všetko v prázdninovom tempe, niekedy aj za pomoci grilu, ale predsa. Počas leta sme sa niekoľkokrát stretli a venovali sme sa veciam na ktoré počas roka nezostal čas – skontrolovali účtovníctvo, vyhodnocovali, plánovali. Na členskej schôdzi sme prijali nových členov. V septembri pokračujeme.

Áno, motýle v bruchu sú, ale snáď to nebude také strašné.