Jiří Grygar

03.12.2013 21:00

 

Dňa 22.11.2013 sa deťom predstavil Jiří Grygar - český astronóm a astrofyzik, ktorého si mnohí pamätáme ešte z čias Československa ako toho, kto nám otváral Okná vesmíru dokorán.

Prednáška sa uskutočnila mimo priestorov ŠpMNDag ( prečo ?) a pán Grygar ju  nazval Vznik fyziky, chémie a biológie alebo Veľký tresk môže za všetko. Pre tých, ktorí nemali možnosť sa jej zúčastniť naživo, sme pripravili audiovizuálny záznam. Prezrieť si ho môžete TU.

Touto cestou sa chceme poďakovať RNDr. Jiřímu  Grygarovi, CSc. za to, že naše pozvanie prijal, ako aj vedeniu Gymnázia na Metodovej ulici za poskytnutie priestorov školy. 

Dokumentácia a zúčtovanie nákladov súvisiacich s konaním prednášky budú k dispozícii v zúčtovaní OZ SOVA. Výdavky súvisiace s prednáškou boli pokryté z účelovo viazaného daru.