Fyzika na kolesách

04.04.2014 22:07
 
Po dohode s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU dávame do pozornosti zaujímavú akciu „Fyzika na kolesách III“ určenú pre tretiakov na gymnáziách koketujúcich so zámerom možného štúdia fyziky.