Finalizácia úprav organizačnej štruktúry OZ

30.10.2012 20:00

Výkonný výbor OZ pripravil finálnu verziu organizačnej štruktúry OZ Sova. Boli zadefinované zodpovednosti organizačných zložiek v súlade s prijatými požiadavkami rodičov. Organizačná štruktúra bola premietnutá do pripravovaných stanov.