Diskusia s vedením ŠpMNDaG o mechanizmoch finančnej podpory aktivít školy

04.10.2012 08:30