Bločky za september - december 2012

20.01.2013 13:09

 

Členom Kontrolnej komisie bolo predložené Zúčtovanie záloh poskytnutých škole z príspevkov rodičov. Pre lepšiu prehľadnosť stavu hotovosti v pokladni školy sme tieto údaje transformovali do grafu, z ktorého je už na prvý pohľad jasné, koľko prostriedkov bolo v pokladni školy v danom období  k dispocícii.