Ako si to predstavujeme alebo od deklarácií ku konkrétnym činom

04.12.2012 00:05

 

Chceme zmeniť spôsob, akým sa na škole realizujú aktivity podporujúce rozvoj vzdelávania (predovšetkým naša prvá priorita). Chceme zmeniť dve veci - čas a spôsob.

Čas znamená, že sa najprv požiadavka na financovanie posúdi, a keď bude schválená, bude sa realizovať. Doteraz to fungovalo naopak - najprv sa zrealizovalo, a potom sa hľadali zdroje na úhradu.

Spôsob znamená, že požiadavka na financovanie bude predložená písomne. Pre jednoduchšiu administráciu Výberovou komisiou sme pripravili formuláre, ktoré tento proces štandardizujú. Na formulári žiadateľ jednoducho opíše, čo je obsahom požadavky a hlavne jasne zdôvodní účel vynaložených prostriedkov vo vzťahu k prioritám OZ SOVA. Formuláre sú k dispozícii v oboch budovách školy. 

Písomná požiadavka bude po prijatí a schválení formálnych náležitostí predložená Výberovej komisii. Každý jej člen si požiadavku preštuduje a následne hlasovaním vyjadrí svoj osobný súhlas alebo nesúhlas s jej financovaním z prostriedkov OZ SOVA. Po formálnom potvrdení schválených požiadaviek Výkoným výborom OZ SOVA, budú schválené finančné prostriedky uvoľnené.

Výberová komisia bude zasadať 5 krát počas školského roka.

Otvorenosť OZ SOVA budeme aplikovať aj voči predkladateľom požiadaviek. Už to nemusí byť vedenie školy, o príspevok môžu žiadaať učitelia, študenti - vo všeobecnosti ktokoľvek, kto má záujem podporiť svojou aktivitou kvalitu vzdelávania na našej škole.