hodnotili nápady malých aj veľkých

hodnotili nápady malých aj veľkých