Sprievodný list ku smernici

24.02.2013 20:22

Reagovať na vyjadrenia uvedené v oznámení, ktoré sprevádzalo Smernicu č.1/2013 vyvracaním alebo dopĺňaním niektorých tvrdení sa nám zdá byť zbytočným mrhaním Vášho i nášho času – kto chce, už vie alebo sa opýta...

Aj my sme si položili otázku - čo sa zásadne zmenilo na škole v porovnaní s minulým rokom?

Výber prostriedkov od rodičov realizovaný v hotovosti prostredníctvom triednych učiteľov bol aj auditom BSK potvrdený ako nelegálny. Namiesto neho bol odporučený výber prostredníctvom darovacieho účtu školy (podľa odseku 2 §23 zákona 523/2004).

Výber prostriedkov od rodičov a ich darovanie škole prostredníctvom OZ SOVA (v súlade s odsekom 1 § 23 zákona 523/2004 Zb.) umožnil rodičom to, o čo niektorí žiadali už dávnejšie a mnohí ďalší privítali - vidieť na aký účel boli ich príspevky použité a v akej výške.

V posledných týždňoch sa však zo školy vytratila jej povestná dobrá atmosféra. Tvrdiť, že s OZ SOVA to nemá nič spoločné, by bolo z našej strany prejavom neúcty k zamestnancom školy, ktorí  túto zmenu pocítili najvýraznejšie. Áno, je pravdou, že nebyť OZ SOVA, túto situáciu by sme zrejme neriešili. No udiali by sa vyššie spomenuté zmeny?

Aj preto žiadame vedenie školy, aby sa nevzdalo možnosti spolupracovať s OZ SOVA. Sme rodičia žiakov ŠpMNDaG a sme presvedčení, že táto škola je miestom, kde sa vzdelávaniu našich detí venujú tí najlepší profesionáli v odbore. A my by sme im radi pomáhali vytvárať pre ich prácu čo najlepšie podmienky – samozrejme v spolupráci s vedením školy.  Sme presvedčení, že takáto spolupráca môže byť výhodná pre školu, jej zamestnancov aj rodičov a nesporne i pre naše deti.

Veď keď sa dalo spolupracovať pri organizácii stretnutia detí s Martinom Mojžišom, prečo by to nešlo aj pri iných projektoch?