Projekt UČITELIA – sme pripravení začať

09.01.2013 22:47
 

Naším cieľom je hľadať a ponúkať riešenia. Nepotrebujeme komunikovať, prečo sa určité veci nedajú urobiť. Presne v tomto zmysle sme pripravili projekt UČTELIA, ktorý umožňuje vzájomnú interakciu tých rodičov, ktorí chcú pomôcť učiteľom a tých učiteľov, ktorí majú záujem sa o takúto pomoc uchádzať.

 

Nie nevyhnutnou, ale určite vítanou súčasťou tohto projektu by bola podpora vedenia školy. Rovnako ako sme urobili v minulosti, aj v tomto prípade budeme kontaktovať vedenie školy so žiadosťou o stretnutie, na ktorom projekt predstavíme a budeme sa uchádzať o jeho podporu. O stretnutie požiadame vedenie školy v termíne prvej februárovej dekády s tým, že pilotná časť projektu, na ktorej by sme otestovali jeho funkčnosť a mali tak možnosť doladiť detaily, by sa začala v marci a trvala by 2 mesiace. Do konca tohto školského roka by sme potom dokázali pilotný projekt vyhodnotiť a na základe tohto vyhodnotenia potom od školského roku 2013/14 spustiť jeho ostrú verziu.

 

O životaschopnosti projektu sme presvedčení a taktiež veríme, že projekt dokáže tým, čo ponúka, presvedčiť aj rodičov a učiteľov k účasti na ňom. Výsledku stretnutia s vedením školy, ako aj o našich ďalších krokoch Vás budeme informovať v polovici februára.

 

Ladislav Kovář