Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti - prednášky už aj ON-LINE !

06.04.2014 11:45

Centrum priebežne organizuje množstvo zaujímavých akcií na popularizáciu vedy.
Tu sú cenné zdroje informácií:
ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity.html?page_id=284
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/Stranky/default2.aspx

Možnosť sledovať prednášky Vedeckej kaviarne ON-LINE !
na ncpvat.cvtisr.sk/zive-vysielanie-informacie.html?page_id=854