Modifikovaná koncepcia mechanizmu rozhodovania

16.10.2012 21:29

Výkonný výbor OZ SOVA vytvoril modifikovanú koncepciu mechanizmu rozhodovania o prideľovaní kumulovaných finančných prostriedkov jednotlivým požiadavkám. Koncepcia je postavená na širokej účasti rodičov a predpokladá vznik Výberovej komisie.

Pri realizácií jednotlivých požiadaviek školy sa ukázalo ako nevyhnutné tieto požiadavky posudzovať z hľadiska ich kompatibility s deklarovanými prioritami. Rovnako, posúdenie zabezpečí aj optimalizáciu obstarávacích nákladov, nakoľko sa ukázalo, že v niektorých prípadoch školou vybraní dodávatelia majú kontrahované neprimerané ceny.

Výberová kokmisia má pozostávať z rodičov detí na ŠpMNDaG, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do činnosti OZ SOVA a podieľať sa na rozhodovaní o prideľovaní vyzbieraných financií.