Keď som bol pionier

09.01.2013 23:19
 

Keď som bol pionierdy ma hnevalo, keď ma nútili prispievať na rôzne fondy solidarity. Hoci stačilo dať iba korunu, nikdy som ju nedal úprimne rád. Nešlo ani tak o obsah, chýbala mi najmä možnosť voľby - aby som sa sám mohol rozhodnúť, na čo tú korunu dám, alebo či radšej venujem hodinu voľného  času.

Dnes nám stále zostáva množstvo povinností, ktoré „bez diskusie musíme“, preto ma vždy poteší, keď sa stretnem s princípom dobrovoľnej aktivity, ktorá ponecháva na individuálnom rozhodnutí, či sa zúčastním alebo nie. Čo ma však teší ešte viac je, že ono to skutočne funguje!

Dnes majú občianske aktivity silnú oporu v zákone najmä preto, že forma občianskeho združenia je jednou zo základných ciest demokracie na vyjadrenie vôle názorovo blízkej skupiny ľudí.

Občianske združenie má právo vykonávať činnosť s cieľom a formou, akú si zvolí a pre ktorú nájde dostatok podporovateľov. Prenesené na našu realitu – ak nájdeme dostatočnú podporu pre myšlienku transparentnej a adresnej pomoci škole, potom niet sily, ktorá by nadiktovala, že naša pomoc musí vyzerať inak. 

Občianske združenie SOVA nie je predĺženou rukou školy, nie je pridruženou výrobou ani nástrojom moci. Je to  nástroj pre rodičov, ktorí dobrovoľne poskytnú svoje peniaze škole, no chcú aby boli účelne využité. 

 

Jaroslav Hruškovič