December 2012

20.01.2013 10:20
 

Nech sa páči, vyúčtovanie OZ SOVA - opäť v troch tabuľkách  - spoločná pre celú ŠpMNDaG a zvlášť pre ZŠ a Gymnázium.