Celkové zúčtovanie

20.06.2013 09:12
 

Príjmy a výdaje OZ SOVA v školskom roku 2012/2013

Dátum

Príjmy

Výdavky

Zostatok

Príspevky rodičov

Iné príjmy

Škola - triedne fondy

Škola - celkovo

OZ AVOS

Vrátenie rodičom

Darovací účet (iný účel než TF)

Náklady OZ SOVA

31.12.2012

53 320,00

0,00

7 125,00

21 374,00

1 850,87

0,00

0,00

402,53

17 553,59

31.1.2013

3 880,00

0,00

1 865,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

371,45

16 617,14

28.2.2013

265,00

0,00

975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,01

15 305,72

31.3.2013

355,00

0,00

170,00

0,00

0,00

263,32

589,94

82,10

14 555,36

30.4.2013

255,00

0,00

70,00

0,00

0,00

108,94

879,26

3,81

13 748,35

31.5.2013

275,00

0,00

65,00

0,00

0,00

130,32

537,17

3,01

13 287,85

SPOLU

58 350,00

0,00

10 270,00

23 874,00

1 850,87

502,58

2 006,37

1 320,91