Zo zákulisia

Memorandum

12.05.2013 23:14
  Dodržiavanie pravidiel a predpisov je pre ľudí pôsobiacich v OZ SOVA kľúčovým momentom. Za pomerne krátku dobu existencie OZ SOVA sa ukázalo, že aj rokmi zabehnutý systém možno zmeniť tak, aby sa dosiahla náprava tam, kde sa nekoná v súlade so zákonom....

Kde je problém?

03.03.2013 23:00
  Nerozumieme obvineniam z tzv. zadržiavania peňazí pre školu. Na základe predložených dokladov má škola od OZ SOVA k 19.2.2013 k dispozícií 3436,41€. Ďalšie peniaze škole poskytneme ihneď po podpise darovacích zmlúv tak, ako to určuje smernica 1/2013. Prípravu a podpis darovacej...

Nalejme si čistého vína alebo niet nad pravdivé informácie...

03.03.2013 19:41
  Nalejme si čistého vína alebo niet nad pravdivé informácie...   Oznámenie rodičom (Oznámenie rodičom prevod), ktoré bolo prostredníctvom triednych učiteľov distribuované vedením školy, je ďalším príkladom totálnej demagógie. Keď si konečne vedenie uvedomilo, že pri...

Podaril sa veľký krok vpred!

01.02.2013 21:39
  OZ SOVA víta rozhodnutie vedenia školy o tom, že škola bude prijímať príspevky na nadštandardné vzdelávanie našich detí výlučne prostredníctvom Darovacieho účtu školy zriadeného Bratislavským samosprávnym krajom. Pre nás je toto rozhodnutie naplnením predstáv o správnom hospodárení s...

Keď som bol pionier

09.01.2013 23:19
  Keď som bol pionierdy ma hnevalo, keď ma nútili prispievať na rôzne fondy solidarity. Hoci stačilo dať iba korunu, nikdy som ju nedal úprimne rád. Nešlo ani tak o obsah, chýbala mi najmä možnosť voľby - aby som sa sám mohol rozhodnúť, na čo tú korunu dám, alebo či radšej venujem...

Projekt UČITELIA – sme pripravení začať

09.01.2013 22:47
  Naším cieľom je hľadať a ponúkať riešenia. Nepotrebujeme komunikovať, prečo sa určité veci nedajú urobiť. Presne v tomto zmysle sme pripravili projekt UČTELIA, ktorý umožňuje vzájomnú interakciu tých rodičov, ktorí chcú pomôcť učiteľom a tých učiteľov, ktorí majú záujem sa...

Naozaj nám je jedno, kam idú a kde skončili naše peniaze?

09.01.2013 22:44
                  Áno, ako rodičov by nás to nemalo zaujímať, pretože ak niekomu zveríme dieťa, mali by sme dôverovať aj tomu, ako narába s našimi financiami. Aj toto bol jeden z názorov zástupcu rodičov na poslednom stretnutí Rady rodičov...

S čím sú učitelia vlastne nespokojní?

08.01.2013 22:40
  Na RR 5. 12. 2012 p. riaditeľka viackrát zopakovala, že učitelia sú nespokojní so súčasným spôsobom čerpania financií z mesačných príspevkov rodičov.   Najprv vysvetlím ako systém sprostredkovania mesačných príspevkov rodičom do školy funguje. Na drobné výdavky majú obe časti...

JJASON

01.12.2012 00:00
  JJASON, teda šesť mesiacov. Jún až november. Taká je zatiaľ ubehnutá trať Občianskeho združenia Sova.   V júni 2012 uplynul rok márneho očakávania, že na existujúcej platforme občianskeho združenia pôsobiaceho pri škole budeme schopní riešiť aktuálne problémy školy. Neochotu...