Šk. rok 2013/2014

OZ SOVA svoju činnosť nasmerovalo jednoznačne v prospech aktivít obohacujúcich deti, žiaľ mimo pôdy školy. Akcie sú realizované z účelovo viazaných darov rodičov, t.j. mimo dobrovoľných školských príspevkov.