Leták na stiahnutie: letak OZ SOVA 2% z dane.pdf

 

Občianske združenie SOVA vzniklo v roku 2012 z iniciatívy rodičov, ktorí si dali za cieľ podporiť a rozšíriť vzdelávanie detí realizáciou konkrétnych vzdelávacích projektov.

AMAVET klub č.959 - SOVA bol založený na konci kalendárneho roka 2014. Vstup do štruktúr medzinárodnej Asociácie pre mládež, vedu a techniku nám zjednodušil prístup k zaujímavým národným a medzinárodným projektom a umožnil nám aktívne vytvárať podmienky pre ďalšie formy nových aktívit zameraných na nadštandardné a neformálne vzdelávanie detí.
Všetky projekty pripravujú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, z prostriedkov účelovo viazaných k jednotlivým akciám.

Cieľom je:

·   Umožniť deťom spoznať zaujímavých ľudí z oblasti vedy, výskumu,
    IT technológií aj spoločenských vied. Stretnutia s týmito osobnosťami
    majú aj ľudský rozmer, ktorý má význam pre osobnostný a charaktero-
    vý rast detí.

·   Zapojiť deti do organizovania akcií a exkurzií, z ktorých si odnesú
    obohacujúce zážitky, nové skúsenosti a vedomosti.

·   V spolupráci s inštitúciami ponúkať deťom a rodičom rôznorodé a
    pre deti pútavé vzdelávacie aktivity.

·   Ponúknuť študentom cielené projekty obohacujúce napr. semináre na
    vyššom stupni gymnázií, učivo preberané na úrovni druhého stupňa
    ZŠ či štvorročného G.

·   Pomôcť zrealizovať tvorivé nápady detí a mladých ľudí.

 

Snahou OZ SOVA a AMAVET klubu č.959 - SOVA je pripraviť aktivity, ktoré hodnotným spôsobom napľňajú potreby všetkých detí, ktoré majú záujem na sebe pracovať a rozširovať svoje poznatky nad rámec školských povinností.

 

Aktuálne Stanovy OZ SOVA nájdete TU

Fill out my online form.

Novinky

Fotosúťaž

11.06.2016 03:45
na tému "Ako talent zmenil môj život". Bližšie informácie nájdete TU.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Máte nápad?

Zrealizujme ho!

06.04.2014 10:29
Podporíme aktivity, ktoré budú pre deti prínosom, ktoré im prinesú nové poznatky, možnosti, inšpirácie a vyústia do nových otázok. Neváhajte a kontaktujte nás na adrese info@ozsova.sk alebo telefonicky.  
počítadlo.abz.cz